Poradnik

Wzory pism – wniosków, upoważnień, druków do ZCK w Krakowie

Przydzielenie niszy urnowej, Przydzielenie piwnicy w trybie bezprzetargowym, Przydzielenie terenu pod budowę grobu murowanego, Przydzielenie terenu pod budowę grobu murowanego (Cm. Bronowice, Mydlniki, Prokocim), Przydzielenie terenu pod budowę grobu murowanego (Cm. Bronowice, Mydlniki, Prokocim) wraz ze zobowiązaniem do przeprowadzenia ekshumacji (część A i B), Przeprowadzenie badań terenowych, Rezygnacja z prawa do pochowania, Przekazanie prawa do [...]

Cmentarze krakowskie – numery kontaktowe do biur ZCK

Rejon Rakowice (cmentarze: Rakowicki, Bronowice, Mydlniki) ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków Biuro Obsługi Klienta Tel.: 12 619 99 11 lub 12 Rejon Podgórze (cmentarze: Stary i Nowy Podgórski, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, Maki Czerwone, Kobierzyn-Lubostroń) ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków Biuro Obsługi Klienta Tel.: 12 656 17 25 Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice) ul. Powstańców 48, [...]

Zasady postępowania w przypadku zgonu

Jeżeli zgon bliskiej osoby nastąpił w domu: Lekarz pogotowia( numery alarmowe 999 oraz 112) po stwierdzeniu zgonu wydaje kartę informacyjną, na podstawie której lekarz rodzinny wystawia kartę zgonu. Jeżeli zmarły nie posiadał lekarza rodzinnego, obowiązkiem lekarza pogotowia jest wystawienie karty zgonu na miejscu. Mając kartę zgonu, możemy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który przetransportuje ciało [...]

Zasiłek pogrzebowy – komu się należy, wymagane dokumenty

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej, osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty, ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, osoby, która zmarła w okresie [...]