Zanim skorzystają Państwo z naszych usług pogrzebowych lub przystąpią Państwo do prac kamieniarskich prezentujemy wykaz najczęściej wymaganych pism. Postaramy się na bieżąco je aktualizować jednak zawsze prosimy o weryfikacje u źródeł podanych na dole wykazu.

 • Przydzielenie niszy urnowej, doc pdf
 • Przydzielenie piwnicy w trybie bezprzetargowym, doc pdf
 • Przydzielenie terenu pod budowę grobu murowanego, doc pdf
 • Przydzielenie terenu pod budowę grobu murowanego (Cm. Bronowice, Mydlniki, Prokocim), doc pdf
 • Przydzielenie terenu pod budowę grobu murowanego (Cm. Bronowice, Mydlniki, Prokocim) doc pdfwraz ze zobowiązaniem do przeprowadzenia ekshumacji (część A i B), doc pdf
 • Przeprowadzenie badań terenowych, doc pdf
 • Rezygnacja z prawa do pochowania, doc pdf
 • Przekazanie prawa do dysponowania grobem, doc pdf
 • Pełnomocnictwo, doc pdf
 • Dyspozycja na wypadek śmierci, doc pdf
 • Zmiana dyspozycji na wypadek śmierci, doc pdf
 • Prace kamieniarskie przy grobie ziemnym, doc pdf
 • Pełnomocnictwo dla zakładu kamieniarskiego, doc pdf
 • Przyjęcie opłaty prolongacyjnej, doc pdf
 • Rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej, doc pdf
 • Uregulowanie stanu prawnego, doc pdf
 • Wyjaśnienie stanu prawnego grobu, doc pdf
 • Pochowanie warunkowe, doc pdf
 • Przeprowadzenie ekshumacji oraz oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą (część A) doc pdf (część B) doc pdf

Żródło www.bip.krakow.pl