ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPDKU ZGONU

Jeżeli zgon bliskiej osoby nastąpił w domu:

Lekarz pogotowia( numery alarmowe 999 oraz 112) po stwierdzeniu zgonu wydaje kartę informacyjną, na podstawie której lekarz rodzinny wystawia kartę zgonu.

Jeżeli zmarły nie posiadał lekarza rodzinnego, obowiązkiem lekarza pogotowia jest wystawienie karty zgonu na miejscu.

Mając kartę zgonu, możemy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który przetransportuje ciało do chłodni, a następnie zajmie się realizacją usług pogrzebowych

Karta zgonu jest również dokumentem umożliwiającym uzyskanie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Jeżeli zgon bliskiej osoby nastąpił w szpitalu:

W szpitalu kartę zgonu wydaje lekarz prowadzący.

Jeżeli zgon nastąpi poza domem albo szpitalem

Gdy zgon nastąpił w wyniku wypadku, samobójstwa lub gdy podejrzewane jest morderstwo, wezwane Pogotowie zawiadamia Policję, ta zaś zawiadamia Prokuraturę na terenie której jest zgon. Zmarły trafia do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję zwłok, aby ustalić przyczynę zgonu. Podczas sekcji musimy udać się do Prokuratury która była obecna na miejscu zgonu, po zezwolenie na wydanie zmarłego po przeprowadzonej sekcji zwłok (bez tego dokumentu Zakład Medycyny Sądowej nie wyda nikomu zmarłego). W tym przypadku kartę zgonu dostaniemy w Zakładzie Medycyny Sądowej, z którą udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu (dalej to ma być ten sam urząd, na terenie którego doszło do zgonu np: wypadek miał miejsce na drodze nr8 w gminie Kobierzyce, to udajemy się po akty zgonu do Kobierzyc, a nie tam gdzie była wykonywana sekcja zwłok np. Wrocław, lub miejsce zamieszkania, czy zameldowania).

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych:

 • Ciało, może zostać przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej. W tym przypadku zostanie wykonana autopsja. Rodzina zmarłego występuje do Prokuratury z wnioskiem o pozwolenie na wydanie ciała, kartę zgonu wystawia Zakład Medycyny Sądowej.
 • Jeśli odstąpiono od czynności śledczych (odstąpiono od wykonania autopsji), karta zgonu wystawiana jest przez lekarza rodzinnego na podstawie karty informacyjnej lub wystawiana na miejscu przez lekarza pogotowia ratunkowego, jeśli zmarły lekarza rodzinnego nie posiadał.

Wydawanie AKTU ZGONU w Urzędzie Stanu Cywilnego:

Następnie musisz przygotować następujące dokumenty:

 • dowód osobisty oraz paszport zmarłego, lub oświadczenie w przypadku ich braku
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej
 • dowód osobisty partnera, jeżeli osoba była w związku małżeńskim
 • karta zgonu

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 • Małżonek lub dzieci zmarłego.
 • Najbliżsi krewni lub powinowaci.
 • Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.
 • Osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały.
 • Administrator domu, w którym nastąpił zgon.